Passend onderwijs is vaak een hele uitdaging. Zeker als de leerling niet naar school kan komen.

WebChair brengt de leerling toch in de klas, bij reguliere lessen. Zonder wachtlijst. Zonder dure begeleiding. Gewoon, bijna gewoon, binnen de eigen school.

 

WebChair_Passend_Onderwijs.jpg
Wij willen een school zijn waar niemand buiten de boot valt. Niet vanwege autisme, gedragsproblemen, ziekte of een andere reden. Maar in deze tijden moeten we ook naar een goede verdeling van gelden en arbeidscapaciteit kijken. WebChair is de meest eenvoudige en effectieve oplossing.
— Directeur basisschool, Rotterdam

In één keer klaar

WebChair is ideaal voor kinderen die om gezondheids-, gedrags- of praktische redenen extra ondersteuning nodig hebben om naar school te kunnen gaan. Daarmee sluit deze gebruikersvriendelijke oplossing uitstekend aan op het nieuwe stelsel in het kader van de Wet Passend Onderwijs. Scholen voor primair- en voortgezet onderwijs hebben hierin een zorgplicht. WebChair zet de modernste technologie voor videoconferencing zo slim in, dat u eenvoudig aan een belangrijk deel van deze zorgplicht voldoet. Met WebChair bent u in één keer klaar.

Nauwelijks maatregelen

Onderwijs aan een leerling is de verantwoordelijkheid van school, ouders, en natuurlijk de leerling zelf. Daarom organiseert de WebChair-begeleider voor alle betrokkenen een kennismaking met het systeem. U hoeft als school hiervoor alleen een ruimte ter beschikking te stellen en iedereen uit te nodigen. Ook voor implementatie en uitvoering hoeft u nauwelijks organisatorische of technische maatregelen te nemen: de WebChair - het scherm dat in de klas het gezicht, de ogen en de oren van de thuisblijvende leerling is - vraagt alleen maar om een stopcontact.

Een leraar, meerdere locaties

Leerlingen op meerdere locaties, maar meerdere leraren niet rendabel? Geef les op de ene locatie, en WebChair stuurt de lesbeelden naar alle andere locaties. Zo speelt afstand geen rol en doet iedereen mee.

Betaalbaar en snel startklaar

De geringe kosten en grote opbrengsten zorgen dat de weegschaal van WebChair altijd doorslaat in het voordeel van de leerling. De handige abonnementsvorm maakt begroten gemakkelijk, zonder forse aanvangsinvestering. Het standaardtarief bedraagt € 317,- per maand voor de volledige dienstverlening. Inclusief kosteloze tussentijdse upgrades naar de nieuwste technologie. Bovendien kan WebChair binnen een maand na opdrachtverstrekking volledig functioneel worden opgeleverd op iedere school- en thuislocatie.

Deze samenwerkings-verbanden - scholen hebben al ervaring met de WebChair:

SWV'en PO-VO

SWV PO Unita


SWV PO Leiden


SWV PO Profipedi


SWV PO Berséba


SWV PO Duin & Bollenstreek


SWV PO Zuid-Kennemerland


SWV PO Midden Holland & Rijnstreek


SWV PO Schiedam, Vlaardingen & Maassluis


SWV VO Eindhoven


SWV VO Twente Oost


SWV VO Noord-Midden Drenthe


SWV VO Groningen


SWV VO Groningen Ommelanden


Scholen

Goudenregenschool


Godelindeschool


't Schoolhuys


Don Boscoschool


De Regenboog


De Meridiaan


De Kiem


De Springplank


Dr.H.Bavinckschool


Rehobothschool


Leo Kannerschool


De Tinne


De Argo


TCC De Thij


Haganum Gymnasium


Willem Lodewijk Gymnasium


Mytylschool PJF


Terra College


Pleinschool Helder


Rythovius College


Sondervick College


CS Vincent van Gogh


 

Lees hier over de ervaringen van leerlingen, ouders, leraren en schooldirecteuren

>Lees meer

 

Wilt u ook de WebChair als arrangement voor passend onderwijs op uw school inzetten?