Als leraar wilt u er voor alle leerlingen zijn. Ook voor wie er niet bij kan zijn.

Want u weet: een kind dat op educatieve en sociale achterstand raakt, heeft het nog lang moeilijk. Met WebChair is uw klas weer compleet.

 

WebChair_Passend_Onderwijs.jpg
Ik heb Jordy het liefste in de klas, maar ik begrijp dat hij liever meedoet vanuit een veilige, rustige kamer. Zoiets simpels als je hand opsteken als je een vraag hebt, dat is natuurlijk lastiger via dit systeem. Maar nu heeft hij wel de kans om zonder al te veel druk de klas te leren kennen en zij hem.
— Leraar Verschoorschool, Nunspeet

Lessen op hetzelfde moment

WebChair is een slimme vorm van videoconferencing. U ziet en hoort de leerling, en de leerling ziet en hoort u. Vergelijkbaar met chatten via MSN Messenger, Facetime of Skype op de computer en smartphone. Zo bereikt u al uw leerlingen, ter plekke en elders, op hetzelfde moment met uw lessen. En hoeft u thuiszitters niet per e-mail, telefonisch of huisbezoek nog eens apart op de hoogte te houden.

Goede stimulans voor concentratie

U bedient de WebChair - het scherm dat bij u in de klas staat - net zo makkelijk als een tv of computer. Ongeveer de helft van de docenten moet in het begin even wennen aan de "beeldschermleerling", maar ervaart daarna al snel nauwelijks meer verschil. Overigens blijkt het WebChair-systeem een goede stimulans voor de concentratie: zowel de thuiszitter als de leerlingen in de klas volgen de les met meer aandacht.

Deze scholen-samenwerkings-verbanden hebben al ervaring met de WebChair:

Scholen

Goudenregenschool


Godelindeschool


't Schoolhuys


Don Boscoschool


De Regenboog


De Meridiaan


De Kiem


De Springplank


Dr.H.Bavinckschool


Rehobothschool


Leo Kannerschool


De Tinne


De Argo


TCC De Thij


Haganum Gymnasium


Willem Lodewijk Gymnasium


Mytylschool PJF


Terra College


Pleinschool Helder


Rythovius College


Sondervick College


CS Vincent van Gogh


SWV'en PO-VO

SWV PO Unita


SWV PO Leiden


SWV PO Profipedi


SWV PO Berséba


SWV PO Duin & Bollenstreek


SWV PO Zuid-Kennemerland


SWV PO Midden Holland & Rijnstreek


SWV PO Schiedam, Vlaardingen & Maassluis


SWV VO Eindhoven


SWV VO Twente Oost


SWV VO Noord-Midden Drenthe


SWV VO Groningen


SWV VO Groningen Ommelanden


Wat vinden jouw collega's van werken met de WebChair?

> lees meer

Wil je ook de WebChair in jouw klas gebruiken?