Johan Vroegindeweij is directeur van Unita, het samenwerkingsverband passend onderwijs voor primair onderwijs  in de regio Gooi en Vechtstreek.

“Samenwerkingsverbanden dragen sinds augustus de verantwoordelijkheid om elk kind van passend onderwijs te voorzien. Unita bestaat uit 32 besturen van 110 scholen in de regio Gooi en Vechtstreek, die met elkaar afspraken maken over hoe elke leerling zo goed mogelijk onderwijs kan volgen. Dat geldt in het bijzonder voor kinderen met gedragsproblemen, zoals ADHD of autisme, waar het volgen van regulier onderwijs soms niet, in aangepaste vorm, of alleen gedeeltelijk mogelijk is.  Hoewel alle kinderen recht op onderwijs hebben, gaan niet alle kinderen naar school. Het is ons doel om juist ook de meest kwetsbare groep thuiszitters bij het onderwijs te betrekken. De WebChair is hiervoor een mooie oplossing, omdat ook kinderen die in eerste instantie niet in de klas kunnen zitten, omdat ze bijvoorbeeld angstig zijn of agressief kunnen worden uit onmacht, onderwijs kunnen volgen. Kinderen met psychische problemen die een hoge intelligentie bezitten krijgen de mogelijkheid om te leren in een voor hen geschikte omgeving. WebChair biedt de nodige structuur en de mogelijkheid om rustig aan school te wennen, zonder direct de ‘stressvolle’ drukte van de klas te ervaren. Er kan bijvoorbeeld worden gedoseerd met geluid, waarbij het kind eerst alleen de klas hoort en er na een tijdje ook mee kan praten. In financieel opzicht is de WebChair voor ons ook een passende oplossing, want een deel van de kinderen die anders te kostbare één op één lessen zouden moeten volgen, kunnen nu met een voor ons behapbare investering van 300 euro per kind per maand meedoen met de klas. Per saldo gaat het binnen ons samenwerkingsverband om een kleine groep kinderen, maar zij worden wel uit een uitzichtloze situatie zonder onderwijs gehaald. Om die reden raad ik alle samenwerkingsverbanden het gebruik van de WebChair aan.”