Emma is vier jaar en zit in het eerste kleuterklasje. Tot december ging ze naar school, maar in de winter is het risico op een infectie te groot. Ze wordt niet vlugger ziek dan haar klasgenootjes, maar als ze ziek is, ontspoort het echt. Uit voorzorg houden we haar thuis.

Daardoor dreigde Emma sociaal geïsoleerd te raken. De WebChair, die sinds anderhalve week in haar vertrouwde klasje staat, brengt daar verandering in. Emma kan inloggen en zo de activiteiten in de klas volgen. Van thuis uit kan ze zelf de camera driehonderd graden laten draaien. Omgekeerd zien haar vriendjes en vriendinnetjes haar ook, want bij Emma thuis is een webcam geïnstalleerd. De computer staat hier thuis bijna de hele dag aan. Emma volgt zo het ritme van de klas. Als de juf vertelt, luistert ze mee, als de kindjes drinken, drinkt zij ook, als er een kiesuurtje is, speelt Emma aan het salontafeltje, met op de achtergrond de klas. Het is erg goed voor haar om zo structuur te hebben in haar dag.

Wat opvallend is: Emma blijft deel van de klas. De dagen dat ze goed genoeg is om naar school te gaan, wordt ze begroet op de speelplaats alsof ze er de vorige dag gewoon was, ook al volgde ze toen de activiteit via de WebChair.

Marga - moeder van Emma