Visio is het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Het domein onderwijs omvat enerzijds een eigen schoolaanbod, en anderzijds een groep ambulante onderwijskundige begeleiders die leerlingen met een zichtprobleem op een reguliere school ondersteunen. Het WebChair-systeem wordt op maar liefst vier verschillende manieren ingezet.

Speciaal onderwijs voor blinden en slechtzienden is heel kleine tak, stelt Ulco van der Ende, locatieleider Rotterdam en adjunct-directeur Visio Onderwijs. " Driekwart van alle ongeveer 3.500 blinde en slechtziende leerlingen in NL gaat naar regulier onderwijs, of een andere school naar keuze. Voor de resterende groep van 1.000 leerlingen biedt Visio zes scholen, waarbij de vestigingen Rotterdam, Amsterdam en Grave hetzelfde onderwijsaanbod hebben: basisschool, groepen voor meervoudig beperkte kinderen, en voortgezet onderwijs vmbo en havo. Sinds november hebben we op al deze drie locaties de beschikking over het complete WebChair-systeem om zowel te zenden als te ontvangen. " 

Onderwijs uitwisselen 

" Bij elkaar onderwijs halen ", zo betitelt Van der Ende de eerste toepassingsvorm van het systeem. " In Grave zit een eerstegraads leraar Wiskunde. Die hebben wij niet. Onze leerlingen komen dus naar hun eigen Rotterdamse vestiging, en krijgen dan via de WebChair-verbinding les. Wij bieden daarentegen het vak Management en Organisatie aan twee havo studenten in Amsterdam die voor hun eindexamen zitten. "Daarnaast wordt de WebChair met thuis verbonden bij kinderen die ziek zijn." Maar ook", zo beschrijft Van der Ende de derde optie, "is het soms roostertechnisch handiger als een leerling vanuit huis lessen volgt in plaats van een taxirit van een paar uur heen en terug." Tot slot ziet Visio mogelijkheden buiten de directe lessituatie om. Bijvoorbeeld als de vaste ambulante onderwijskundige begeleider afwezig is, is er via WebTeach toch een persoonlijke vervanger beschikbaar. 

Beste beeld en geluid 

" De WebChair viel op omdat camera en geluid veel beter zijn dan de andere opties die we hebben bekeken ", aldus Van der Ende. " Ook het kunnen inzoomen is een groot voordeel. Inmiddels hebben we ook wat uitbreidingssuggesties. Vooral voor slechtziende leerlingen zou het ideaal zijn als het beeld ook op grotere schermen, bijvoorbeeld onze digiboarden, kan worden gezet. Zo helpen we graag mee aan de verdere ontwikkeling."

Ulco van der Ende - Adjunct-directeur Visio Onderwijs en locatieleider Rotterdam

 

Visio Onderwijs

Visio is het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Het domein onderwijs omvat enerzijds een eigen schoolaanbod, en anderzijds een groep ambulante onderwijskundige begeleiders die leerlingen met een zichtprobleem op een reguliere school ondersteunen. Het WebTeach-systeem wordt op maar liefst vier verschillende manieren ingezet. Meer info:www.visio.org