Sinds februari, maken wij in onze school gebruik van een WebChair unit om Lotte, leerling van het 5de jaar Biotechnische Wetenschappen, nu in het 6de jaar, bij het schoolse gebeuren te betrekken.
Voor Lotte en haar klasgenoten is dit zéér belangrijk. Lotte heeft dan enkele uren per dag (of soms per week) een beetje afleiding van haar zware behandeling en kan een beetje op een "normale" manier les volgen. Voor de klasgenoten is dit ook belangrijk, want zo is Lotte nog "één van hen" en blijft ze betrokken bij alles. Het sociale contact is heel voornaam in het hele proces.
Wij hebben zelfs vastgesteld dat de allerbelangrijkste momenten de leswissels zijn. Heel even is dan geen leerkracht in de klas (moet van een ander lokaal komen) en kunnen de leerlingen ongestoord converseren met Lotte (en uiteraard de laatste "roddels" doorgeven). Voor Lotte is een portable WebChair belangrijk , de leerlingen nemen "haar" dan ook mee naar de vaklokalen zoals aardrijkskunde, labo, biologieklas enz. De klasgenoten zijn zo handig dat ze dat automatisch doen, de leerkracht heeft er geen werk aan.

Miet - directeur Biotechnicum