Bednet heeft 3 WebChair portables in gebruik.Het grote voordeel van de WebChair portable − in verhouding tot de eerste versie van de WebChair − is de nog grotere mobiliteit.

Dit maakt de set uitermate geschikt voor de derde graad (twee laatste jaren) van het secundair onderwijs: daar werkt men immers vaker met uitsluitend vaklokalen voor alle richtingsvakken waardoor de leerlingen op een dag verschillende malen van locatie moeten wisselen.Het verplaatsen van de toepassing loopt vlot en de klasgenoten nemen het merendeel van de technische taken bij het bedienen op zich, zodat leerkrachten zich voornamelijk met hun klasopdracht kunnen blijven bezig houden. Technisch zijn er nauwelijks problemen of hindernissen, wat een vlot verloop enkel versterkt. De camera is van een uitstekende kwaliteit. Er kan ingezoomd worden op het bord, zodat het in real time te lezen is en de camera kan ronddraaien, zodat het zicht dat het kind heeft op de klas niet beperkt blijft tot een algemeen beeld. Het is bovendien het zieke kind zelf dat van thuis uit deze camera kan bedienen. 

Els Janssens - Directeur Bednet vzw

Bednet

Bednet verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar in Vlaanderen (België) via internet met hun eigen klas. Ze volgen 'live' de les. Zo blijft hun leerachterstand beperkt en behouden ze sociaal contact met hun klasgenoten en leerkrachten. Bednet is voor zieke leerling en de deelnemende scholen gratis. Meer info: www.bednet.be