Interview met Dr. Martine Delfos over autisme en onderwijs

Eugenia Mangana interviewt Dr. Martine Delfos. Martine is biopsycholoog en wetenschappelijk onderzoeker en heeft veel praktijkervaring als klinisch psycholoog met kinderen met autisme. Het interview is voor het gemak opgedeeld in korte filmpjes.

 

Als eerste vraagt Eugenia wat autisme is en wat het betekent in het onderwijs.

Wat is autisme?
(deel 1)

Martine legt uit dat kinderen met autisme een versnelde cognitieve ontwikkeling en een vertraagde sociale ontwikkeling hebben. Het gevolg is dat een kind met autisme uiteenlopende mentale leeftijden in zich kan verenigen, ouder en jonger dan de eigen kalenderleeftijd.

Wat betekent autisme in het onderwijs? (deel 2)

Martine legt uit dat kinderen met autisme niet zo goed reageren op de focus op herhaling in het onderwijs. Voor het onderwijs is het lastig om kinderen met autisme de ruimte te geven zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past.
 


Martine legt uit dat kinderen met autisme zich versneld ontwikkelen op cognitief vlak en vertraagd op het sociale vlak. Het onderwijs richt zich vooral op de middenmoot en is gericht op veel herhaling. Dat sluit vaak niet aan bij kinderen met autisme. Eugenia vraagt wat dan beter past: Regulier of speciaal onderwijs?

Wat past beter bij kinderen met autisme: Regulier of speciaal onderwijs?
(deel 3)

Martine geeft aan dat veel kinderen met autisme uitvallen uit het onderwijs, vanwege de manier waarop ze behandeld worden.

Waarom een lager niveau van onderwijs en speciaal onderwijs vaak geen succes zijn? (deel 4)

Martine legt uit dat dit komt, omdat kinderen geen herhaalhersenen hebben en daardoor het onderwijs op een lager niveau steeds minder goed past.


Worden kinderen met autisme vaker gepest? (deel 5)

Martine geeft aan dat dat helaas door de goede eigenschappen van kinderen met autisme vaak het geval is. Pesten is vaak jaloezie op de goede eigenschappen van anderen. Kinderen met autisme zijn vaak intelligent, aardig en zullen niet snel iets terug doen.

 

Als het niet lukt op een reguliere of speciale school, wordt een kind met autisme een thuiszitter. Sommige kinderen volgen thuis onderwijs, anderen gaan naar een dagopvang.  Sommige kinderen met autisme volgen (al dan niet na jaren van thuiszitten) weer onderwijs met behulp van de WebChair. Zij volgen dan vanuit huis of dagopvang middels een uitstekende videoverbinding weer onderwijs in een klas van het reguliere onderwijs. Ze kunnen vanaf hun laptop inzoomen op verschillende dingen in de klas. Martine Delfos heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van de WebChair bij kinderen met autisme. Eugenia vraagt aan Martine waarom de WebChair een positief effect heeft.

Waarom heeft de WebChair een positief effect voor kinderen met autisme? (deel 6)

Martine geeft aan dat veel van het gedrag bij autisme te maken heeft met angsten en stress en de WebChair deze kinderen juist de mogelijkheid geeft dingen goed te observeren vanuit een vellige situatie thuis of elders en wennen aan situaties die juist angst en stress opleveren

 

Wennen aan school met de WebChair levert cognitief succes en afnemende angst

  • Het gebruik van de WebChair bouwt op van 10 minuten in het begin tot sessies van een half uur en langer.
  • De leerlingen krijgen vertrouwen door gebruik te maken van inzoomen. Ze kunnen het prikkelniveau reguleren door de volumeknop..
  • De cognitieve prestaties van de leerlingen gaan vooruit
  • De angst neemt af.
  • De leerling maakt ook op afstand echt onderdeel uit van de klas en ervaart de interactie met de docent en medeleerlingen als prettig.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Eugenia Mangana.